Vol 6, No 3 (2021)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Lubov Anikanova, Olga Volkova, Anna Kurmangalieva, Nikita Mesheulov
PDF
03-10
Sviatoslav Fedorov, Iurii Stolbikhin, Victor Vasilyev
PDF
11-18
Victoria Shamraeva, Evgeniy Savinov
PDF
19-28
Alexander Shkarovskiy, Anatolii Kolienko, Vitalii Turchenko
PDF
29-41
Ramazan Alchikov, Zarema Nagayeva
PDF
42-48
Al Fahmawee Emad Al Dein Hasan
PDF
49-61
Erik Vardanyan
PDF
62-69
Dmitry Silchenkov, Yuliya Silchenkova, Galina Zakozhurnikova, Sergey Zakozhurnikov
PDF
70-76