Vol 5, No 1 (2020)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Samuel Mahuta Auta, Peter Akwu, Mohammed Saidu
PDF
3-9
Aleksandr Chernykh, Dmitry Korolkov, Denis Nizhegorodtsev, Tatiana Kazakevich, Shirali Mamedov
PDF
10-19
Vladimir Gryzlov, Alla Kaptyushina
PDF
20-29
Antonina Judina
PDF
30-35
Vladimir Konyushkov, Van Trong Le
PDF
36-44
Stanislav Evtyukov, Egor Golov, Jarosław Rajczyk
PDF
45-50
Elena Kurakina, Sergei Evtiukov, Grigory Ginzburg
PDF
51-58